• Follow Us:

SI TE KRIJOJMË NJË BISNES DHE SI TË BËHEMI MENAXHERË TË MIRË”

Në kuadër të projektit Innovation HUB – financuar nga Programi i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Italo-Shqiptar, ku Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike është partneri kryesor – u zhvillua sot, më datë 17 Qershor 2016,  ora 10:00 trajnimi me temë ”Arti i Menaxhimit: Si te krijojmë një bisnes dhe Si të bëhemi menaxherë të mirë”. Trajnimi u zhvillua nga PhD.c znj. Teuta Nunaj prane Godinës së Inovacionit.

Tematikat të cilat u zhvilluan në trajnim ishin:

1. Si të krijojmë një biznes?
2. Çdo të thotë të jesh menaxher i mirë?
3. Raporti menaxher – punonjës brenda një organizate
4. Si mund të realizojmë një proces vendimmarrje të suksesshme?
5. Pse cilësia te produkti/shërbimi është kërkesë e nevojshme sot për kompanitë shqiptare?

Ky trajnim kishte si qëllim të informoje studentët dhe te rinjtë se si krijohet dhe rritet një biznes me anë të prezantimit dhe diskutimeve në fund.

  • Share This: