• Follow Us:

CERTIFIKATË VLERËSIMI NGA “DIGITAL EDUCATION HACKATHON 2023”

  • By udmdra@UB
  • News & Events
  • Comments Off on CERTIFIKATË VLERËSIMI NGA “DIGITAL EDUCATION HACKATHON 2023”

Universitetit Barleti i është dhënë certifikatë vlerësimi nga DigiEduHack 2023, një nismë e njohur ndërkombëtare e mbështetur nga Bashkimi Evropian. Vlerësimi vjen si mirënjohje për përpjekjet e jashtëzakonshme të Universitetit Barleti dhe organizimin e suksesshëm të “Barleti Hackathon” si pjesë e edicionit DigiEduHack 2023.

Konkursi mbi edukimin digjital, i zhvilluar në datat 9-10 nëntor 2023, ishte një përpjekje bashkëpunimi midis Universitetit Barleti, Institutit Adriapol dhe Triple City. Ngjarja synonte të nxiste inovacionin, bashkëpunimin dhe kreativitetin në edukimin digjital, duke u përafruar me qëllimin kryesor të DigiEduHack për të nxitur ndryshime pozitive në këtë fushë. Me temën “Njerëzit në qendër të edukimit digjital” pjesëmarrësit, duke përfshirë kodues, jokodues, ekspertë të arsimit, mësues dhe studentë, bashkuan forcat për të adresuar sfidat aktuale dhe për të eksploruar zgjidhje novatore.

Angazhimi i Universitetit Barleti për të ofruar një platformë për të mësuar dhe inovacion, u theksua më tej nga udhëzimet e mentorëve të nderuar si Ing. Amir Esmaeilakhtar, ekspert IT; Dr. Kejda Nuhu, eksperte në Menaxhimin e Inovacionit; Dr. Olta Murataj, eksperte në Komunikim; dhe MSc. Anisa Doçi, eksperte në softuer kompjuterik. Këta mentorë jo vetëm që mbështetën konkurrentët gjatë "Barleti Hackathon", por gjithashtu zgjeruan ekspertizën e tyre tek ata që merrnin pjesë në nismën më të gjerë DigiEduHack 2023.

Certifikata e vlerësimit nga DigiEduHack pasqyron përkushtimin e Universitetit Barleti për avancimin e arsimit digjital dhe rolin e tij kryesor në nxitjen e ndryshimeve pozitive.

 

  • Share This: