• Follow Us:

Pitching – Agro Challenge 2020

  • By Xhiljola Abdihoxha
  • News & Evenets
  • Comments Off on Pitching – Agro Challenge 2020

Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDRAlbania implementuar nga Instituti ADRIAPOL.

Në kuadër të “Agro Challenge 2020” u zhvillua më datë 28 janar 2020 aktiviteti i parë i këtij projekti. Aktiviteti ishte konkursi i ideve të biznesit në qytetin e Tiranës, ku rreth 11 startup-e patën mundësi të prezantonin idetë e tyre të biznesit përpara jurisë.

Vetëm 5 prej këtyre startup-eve do të jenë pjesë e bootcamp-it të radhës që parashikohet të zhvillohet në vijim.

  • Share This: