• Follow Us:

Firmosja e angazhimit për Via Dinarica

  • By Xhiljola Abdihoxha
  • News & Evenets
  • Comments Off on Firmosja e angazhimit për Via Dinarica

Adriapol u caktua si Country Lead Organization (CLO) per Via Dinarica nga  RCC (Region Cooperation Council). Në datat 7 dhe 8 nëntor 2019, u mbajt konferenca e pestë rajonale me temë “Forcimi I Strukturës Strategjike Rajonale dhe Strategjia e Marketingut” .ku ishin të pranishëm përfaqësues të vendeve  të rajonit.  Me atë të këtij angazhimi, Adriapolit i jepet një rol dhe detyrë e rëndesishme për të realizuar objektivat e Via Dinarica.

 

  • Share This: