• Follow Us:

Efiçenca energjitike – REEHUB

  • By Xhiljola Abdihoxha
  • News & Evenets
  • Comments Off on Efiçenca energjitike – REEHUB

Instituti Adriapol, në kuadër të programit REEHUB, fincancuar nga Interreg IPA CBC, filloi ciklin e takimeve me bashkitë e qyteteve, me qëllim prezantimin e standarteve të energjisë.
Gjatë takimit të datës 9 janar në bashkinë e Vores, me zv. kryetarin dhe shefin e urbanistikës u diskutuan mundësitë për të prezantuar dhe promovuar standardet e energjisë dhe gjithashtu mënyrat sesi kjo e fundit mund të menaxhohet më me efikasitet.

  • Share This: