• Follow Us:

Smart City Week

Smart City Week kërkon të bashkojë dhe të ndajë ide, informacion, përvoja dhe praktika më të mira midis industrive, studiuesve, zyrtarëve publikë dhe profesionistëve për të formuar një vizion të një qyteti të qëndrueshëm për mobilitet dhe zhvillim inteligjent.

1-Konferenca Shkencore IEREC “Future Smart Cities”

2-Temat e Forumit “Smart City Forum”:

  • E Ardhmja Digjitale & Industria
  • Qytet i zgjuar për Lëvizshmëri të Qëndrueshme
  • Burimet & Efiçenca e Energjisë
  • e-Shëndeti

3-Panairi i Smart City

Ekspozita do të shfaqë risitë, teknologjitë dhe zgjidhjet e qëndrueshme më të fundit të dizajnuara për të përmirësuar jetën urbane dhe për t’i bërë qytetet më efikase, të ndërlidhura dhe të qëndrueshme.

  • Share This: