• Follow Us:

AGRO CHALLANGE

THE FUTURE OF AGROENTREPRENEURS

Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ, mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën  e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë, nëpërmjet projektit SDR Albania, zbatuar nga instituti ADRIAPOL.

AgroChallenge është një konkurs idesh biznesi i cili do të zhvillohet në katër qytete në Shqipëri.  Qëllimi i këtij konkursi është që t’iu vijë në ndihmë të rinjve të cilët kanë një ide biznesi në fushën agro dhe dëshirojnë që t’a zhvillojnë atë më tej.

Kush mund te aplikojë?

Çdo i ri, i cili ka një ide biznesi ose ka një biznes në fushën agro dhe idenë e tij dëshiron ta prezantojë në aktivitetet që do të mbahen në: Tiranë, Korçë, Shkodër dhe Vlorë.
 

Për çfarë konkurrohet?

Fituesi i konkursit lokal ( në çdo qytet) dhe konkursit kombëtar do të ketë mundësinë të marr pjesë në konkursin “GLOBAL AGRIPRENEURS SUMMIT” i cili zhvillohet në Greqi.

Si mund të aplikoni?

Për të marr pjesë në këtë konkurs duhet të plotësoni linkun në vijim. Personat që do të përzgjidhen do të kontaktohen me e-mail/ telefon për të mbajtur pitching përpara një jurie e cila përbëhet nga sipërmarrës.
Startup-i juaj është: *
Në cilin qytet operon startup-i juaj (ose do të operoj) *

News & Evenets

 » Agro Challange

The institute was founded in 2014 to promote innovation & growth both in Albania & Southeast Europe.

  • Quick Contact