• Follow Us:

AGRO CHALLANGE

THE FUTURE OF AGROENTREPRENEURS

Qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ mbështet Shqipërinë duke përmirësuar kapacitetin dhe performancën e të rinjve në fushën  e sipërmarrjes që lidhet me bujqësinë nëpërmjet projektit SDRAlbaniaimplementuar nga ADRIAPOL Institution.

AgroChallenge është një konkursi idesh biznesi i cili do të zhvillohet në katër qytete në Shqipëri.  Qëllimi i këtij konkursi është që t’ju vij në ndihmë të rinjve të cilët kanë një ide biznesi në fushën agro dhe dëshirojnë që ta zhvillojnë atë më tej.

Kush mund të aplikoj?

Çdo i ri i cili ka një ide biznesi ose ka një biznes në fushën agro dhe ideja e tij rë, Korçë dhe Shkodër.
 

Për çfarë konkurrohet?

Fituesi i konkursit lokal ( në çdo qytet) dhe konkursit kombëtar do të ketë mundësinë të marr pjesë në konkursin “GLOBAL AGRIPRENEURS SUMMIT” i cili zhvillohet në Greqi.

Si mund të aplikoni?

Për të marr pjesë në këtë konkurs duhet të plotësoni linkun në vijim. Personat që do të përzgjidhen do të kontaktohen me e-mail/ telefon për të mbajtur pitching përpara një jurie e cila përbëhet nga sipërmarrës.
Startup-i juaj është: *
Në cilin qytet operon startup-i juaj (ose do të operoj) *

News & Evenets